آموزش کار با سیستم حسابداری مدارس

مشخصات محصول: راهنمای کار با سیستم حسابداری مدارس و نیز راهنمای نصب بصورت PDF. قیمت 4000 تومان. لینک دانلود بعد از پرداخت فعال خواهد شد. اگر پست الکترونیکی یا ایمل ندارید ایمیل زیر را وارد نمایید. pardakht@yahoo.com

اطلاعات بیشتر

کتاب let’s go 1 4th به صورت pdf

مشخصات محصول: متن کتاب Let’s go 1 4TH edition بصورت PDF . قیمت 5000 تومان. اگر ایمیل ندارید ایمیل زیر را وارد نمایید. pardakht@yahoo.com بعد از پرداخت لینک دانلود فعال خواهد شد.لینک دانلود نیز به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

کتاب let’s go 2 بصورت PDF

مشخصات محصول: متن کتاب Let’s go 2 4TH edition بصورت PDF . قیمت 5000 تومان. اگر ایمیل ندارید ایمیل زیر را وارد نمایید. pardakht@yahoo.com بعد از پرداخت لینک دانلود فعال خواهد شد.لینک دانلود نیز به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

ثبت شهریه دانش آموزان مدارس

مشخصات محصول : نرم افزار ثبت شهریه دانش آموزان برای مدارس.این برنامه براساس اکسل می باشد که به صورت هوشمند شهریه دانش آموزان را ثبت می نماید و میزان پرداختی و بدهکاری آنان را محاسبه می نماید.قابلیت چاپ اطلاعات نیز وجود دارد. قیمت 5000 تومان. بعد از پرداخت لینک دانلود فعال خواهد شد. همراه با فایل آموزش کار با برنامه اگر پست الکترونیکی ندارید این را وارد نمایید.  pardakht@yahoo.com

اطلاعات بیشتر

نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی ورودی متوسطه اول

مشخصات محصول: نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی+جواب مخصوص دانش آموزان پایه ششم. قیمت 5000 تومان. سوالات زیپ شده و بصورت pdf می باشند اگر ایمیل یا پست الکترونیک ندارید ایمیل زیر را وارد نمایید. pardakht@yahoo.com

اطلاعات بیشتر

سوالات آزمون تیزهوشان ورودی پایه دهم. مخصوص پایه نهمی ها

مشخصات محصول: نمونه سوالات آزمون تیزهوشان+جواب ورودی پایه دهم .مخصوص دانش آموزان پایه نهم. قیمت 5000 تومان. سوالات زیپ شده و بصورت pdf می باشند .اگر ایمیل یا پست الکترونیک ندارید ایمیل زیر را وارد نمایید. pardakht@yahoo.com

اطلاعات بیشتر

سوالات آزمون تیزهوشان ورودی پایه هفتم مخصوص پایه ششم

مشخصات محصول: نمونه سوالات آزمون تیزهوشان+جواب مخصوص دانش آموزان پایه ششم. قیمت 5000 تومان. سوالات زیپ شده و بصورت pdf می باشند اگر ایمیل یا پست الکترونیک ندارید ایمیل زیر را وارد نمایید. pardakht@yahoo.com بعد از پرداختمی توانید دانلود نمایید

اطلاعات بیشتر

نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه نهم خرداد ماه

مشخصات محصول: نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه نهم متوسطه اول در نوبت خرداد ماه و نوبت دوم. سوالات بصورت word-PDF می باشند. قیمت 4000 تومان.اگر پست الکترونیک یا ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نمایید. pardakht@yahoo.com بعد از پرداخت لینک دانلود فعال خواهد شد.

اطلاعات بیشتر