سوالات کنکور سراسری رشته علوم انسانی

مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور رشته علوم انسانی سال93-94-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-حجم فایل 1,012KBقیمت5000تومان-بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com توضیحات بیشتر – دانلود 5,000 تومان    

اطلاعات بیشتر

سوالات کنکور سراسری رشته هنر

مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور رشته هنر سال92-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-حجم فایل 756KBقیمت1000تومان-بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

اطلاعات بیشتر

سوالات کنکور سراسری رشته علوم تجربی

مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور رشته علوم تجربی سال94-93-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-حجم فایل 3,252KBقیمت4000تومان-بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com [zarinpalpaiddownloads id=”6″]

اطلاعات بیشتر

سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی

مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور رشته ریاضی سال93-94-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-حجم فایل1,216kBقیمت5000تومان-بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com [zarinpalpaiddownloads id=”7″]

اطلاعات بیشتر