دانلود نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه دهم دبیرستان vision 1درس 2

مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه دهم بصورتpdf.قیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نمایید pardakht@yahoo.com توجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید. بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید

اطلاعات بیشتر

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پایه دهم vision درس 1

arianpalpaiddownloads id=”26″] مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه دهم بصورتpdf.قیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نماییدpardakht@yahoo.comتوجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید. بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید

اطلاعات بیشتر

نمونه سوال زبان انگلیسی چهارم دبیرستان

مشخصات محصول:3 تا نمونه سوال زبان چهارم دبیرستان بصورت  pdf و زیپ شده-با جواب-نوبت اول و دوم-قیمت4000تومان-حجم فایل 1,155KB بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com  

اطلاعات بیشتر

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پایه سوم دبیرستان

مشخصات محصول:5 تا نمونه سوال زبان انگلیسی سوم دبیرستان بصورت pdfو زیپ شده-با جواب-نوبت اول و دوم-قیمت 5000 تومان-حجم فایل -2,376KB بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

اطلاعات بیشتر

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت اول

مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه هفتم بصورتword.قیمت4000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نماییدpardakht@yahoo.comتوجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید. بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید نمونه سوال زبان پایه هفتم نوبت اول

اطلاعات بیشتر

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه نهم نوبت اول

مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه نهم بصورتword.قیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نمایید  pardakht@yahoo.com توجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید.بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید نمونه سوال زبان پایه نهم نوبت اول

اطلاعات بیشتر