کارنامه ماهیانه دانش آموزان

این کارنامه به صورت اکسل می باشد. که امکان نمایش معدل و رتبه کلاسی را دارد. و 4 کارنامه در یک برگه آ 4 ارائه می دهد.

قابلیت نمره توصیفی هم دارد. قیمت محصول  5 هزار

بعد از پرداخت لینک دانلود فعال خواهد شد.  و به لینک دانلود نیز برای شما ایمیل خواهد شداگر ایمیل یا پست الکترونیک ندارید ایمیل زیر را وارد نمایید

pardakht@yahoo.com

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: