دسته‌بندی نشده

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”41″] مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشدحسابداری سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومان–بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه روان شناسی سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”40″] مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد روانشناسی سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومان–بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد–اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”39″] مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد زبان انگلیسی سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومان–بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی – علوم جانوری سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”38″] مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد زیست شناسی جانوری سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومان–بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی – علوم گیاهی سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”37″] مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومان–بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”36″] مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد ریاضی سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومان-بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”35″] مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد فیزیکسال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومان-بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم کامپیوترسال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”34″] مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد کامپیوترسال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومان-بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”33″] مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد شیمی سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومان-بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

دانلود نمونه سوال آمادگی دفاعی پایه دهم

[zarinpalpaiddownloads id=”32″] مشخصات محصول: نمونه سوال آمادگی دفاعی پایه دهم بصورت word. قیمت3000تومان- اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نماییدpardakht@yahoo.com توجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید. بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید