نوشتن دیدگاه

سوالات دوره ضمن خدمت هوشمندسازی

[zarinpalpaiddownloads id=”45″]

نمونه سوالات دوره مجازی ضمن خدمت هوشمند سازی . بصورت PDF . اگه ایمیل (پست الکترونیکی ) ندارید این ایمیل را وارد نمایید pardakht@yahoo.com . قیمت 3000 تومان. بعد از پرداخت لینک دانلود فعال خواهد شد

نوشتن دیدگاه

برنامه فارسی ساز گوشی های اندروید

[zarinpalpaiddownloads id=”44″]

توسط این برنامه می توانید خیلی راحت زبان گوشی موبایل اندرویدی را فارسی نمایید. قیمت 10000 تومان

دانلود پس از پرداخت امکان پذیر است.اگر ایمیل (پست الکترونیکی )ندارید ایمیل زیر را بنویسید- 
pardakht@yahoo.com

نوشتن دیدگاه

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”42″]

مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد مدیریت سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومانبعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشداگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

نوشتن دیدگاه

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”41″]

مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشدحسابداری سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومانبعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشدگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

نوشتن دیدگاه

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه روان شناسی سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”40″]

مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد روانشناسی سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومانبعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشداگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

نوشتن دیدگاه

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”39″]

مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد زبان انگلیسی سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومانبعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

نوشتن دیدگاه

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی – علوم جانوری سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”38″]

مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد زیست شناسی جانوری سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومانبعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

نوشتن دیدگاه

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی – علوم گیاهی سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”37″]

مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومانبعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

نوشتن دیدگاه

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”36″]

مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد ریاضی سال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومان-بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

نوشتن دیدگاه

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک سال 95

[zarinpalpaiddownloads id=”35″]

مشخصات محصول:دفترچه سوالات کنکور ارشد فیزیکسال96-95-بصورتpdf-zip-دفترچه سوالات تخصصی و عمومی-قیمت5000تومان-بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل (پست الکترونیکی )نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com